Zwroty i reklamacje

I. Reklamacje i odstąpienie od umowy

1.1. Odstąpienie od umowy
1.1.a. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy dostępnej od ręki Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, gdy zakupiony przedmiot jest niezgodny z ustalonymi wcześniej w formie pisemnej szczegółami.

1.1.b. Ubrania szyte na miarę i spersonalizowane zamówienia nie podlegają zwrotowi.

1.1.c. Odesłane rzeczy muszą być w stanie nienaruszonym i niepranym.

1.1.d. Jeżeli dochodzi do zwrotu pieniędzy za towar niezgodny z umową klient otrzymuję kwotę równą zapłaconej, niezależnie od tego czy cena towaru od dnia zakupu wzrosła czy też zmalała.


1.1.e. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru na wskazany rachunek bankowy przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający nie ponosi kosztu odesłania Towaru przez Kupującego.

1.1.f. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: zwyczajne.pracownia@gmail.com lub na adres siedziby Sprzedającego. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

1.1.g. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Matatron Production
Jacek Gruszecki
Stradomska 16/9
31-058 Kraków

1.1.h. Nie przyjmujmy przesyłek nadanych za pobraniem!

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

II. REKLAMACJA
2.1. W przypadku niezgodności towaru z umową lub towaru z wadą fabryczną klient ma prawo do złożenie reklamacji z tytułu rękojmi.
Jeśli ubranie będzie niezgodne z zamówieniem lub będzie posiadać wady klient ma prawo zażądać naprawy zakupionego towaru w miarę możliwości technicznych, obniżenie ceny towaru lub jego wymianę lub zwrotu.

2.2. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem zwyczajne.pracownia@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 
-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
2.4. Po złożeniu pisemnej reklamacji Kupujący ma obowiązek dostarczyć ubranie na adres siedziby firmy Metatron Prodution reklamowane rzeczy w terminie nie przekraczającym 14 dni. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana.

2.5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, tj od otrzymaniu zwróconej rzeczy.
 
2.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
2.7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym sądem. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2.8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji właściciel sklepu Deer little Pear, zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej decyzji odrzucającej to zgłoszenie, a następnie, żądanie od klienta podpisania odbioru reklamowanego produktu.

2.9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji każdorazowo wykonywana jest korekta do paragonu lub faktury potwierdzająca zakończenie reklamacji. Korekta dotycząca reklamacji musi każdorazowo zostać dołączona w formie ksero do reklamowanego produktu.

2.10. Przyjęte zgłoszenie reklamacyjne bez dowodu zakupu potwierdzającego nabycie usługi w sklepie Deer little Pear oraz brak wypełnionego formularza reklamacyjnego w całości nie będzie rozpatrywana. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl